درباره ما

من امیرحسین رضایی هستم سه سال المپیادی شیمی بودم و دوم دبیرستان با معدل ۱۳ از مدرسه اخراج شدم در اولین کنکورم زیستمو منفی زدم و رتبم ۱۱هزار شد ولیییی… بالاخره بعد از گذشت کلی از اون شبایی که با حسرت میخوابیدم و میگفتم این حق من نیست… تونستم به لطف خدا و تلاش زییییاااد اونم در مسیری درست رتبه ۷۲ منطقه یک تجربی رو کسب کنم و با درصدای زیست ۸۷ شیمی ۸۹ عربی ۹۱ و ریاضی فیزیک ۸۲ جنگ خودمو با پیروزی تمومش کنم اینجا کندو هست وبهت یاد میدیم که تو هم میتونی میگم چرا یکبار از رتبه ۲۹۰۰ شدم ۱۴۰۰ با اینکه روزی ۱۰ ساعت درس میخوندم (نصف شدن رتبه) و چطوری شد سال بعدش رتبمو از ۱۴۰۰ به ۷۲ رسوندم با روزی ۵-۶ ساعت مطالعه (یک بیستم شدن رتبه)